Chính sách bảo mật

Chính sách này xây dựng về quá trình thu thập và phổ biến thông tin. Những gì có thể được thu thập về bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của Huấn Hoa Hồng có sẵn, cách sử dụng thông tin này, cách bạn có thể kiểm soát cách sử dụng thông tin của mình và biện pháp phòng ngừa nào đối với việc truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin của bạn được giải thích và xây dựng tại đây.

Các dịch vụ có thể được cung cấp trong nhiều phương tiện và thiết bị hiện được biết đến hoặc sau đây được phát triển bao gồm cả ứng dụng di động và bao gồm nhưng không giới hạn tin tức, công cụ tham khảo và ứng dụng, chương trình được tài trợ, nội dung cá nhân, giáo dục y tế, công cụ truyền thông và thảo luận.

Do đó, bạn có trách nhiệm đọc chính sách bảo mật của Huấn Hoa Hồng. Huấn Hoa Hồng không chịu trách nhiệm cho các trang web khác. Thay vào đó, Huấn Hoa Hồng chỉ trả lời cho chính sách của Huấn Hoa Hồng.

Thay đổi chính sách bảo mật

Đối với bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong chính sách, Huấn Hoa Hồng sẽ thực hiện các bước để thông báo cho bạn kịp thời. Đối với những thay đổi nhỏ, Huấn Hoa Hồng có thể hoặc không thể thông báo cho bạn. Tuy nhiên, khi các thay đổi có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách Huấn Hoa Hồng xử lý thông tin cá nhân, Huấn Hoa Hồng sẽ không áp dụng các thay đổi mà không cho bạn lựa chọn.

Thông tin được cung cấp trên huanhonghong.info được tạo ra giúp bạn bổ sung thêm thông tin, không thay thế lời khuyên của bác sĩ. Bất kỳ ai trên 18 tuổi đều có thể sử dụng thông tin của Huấn Hoa Hồng trừ khi nó có vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng.

Thông tin Huấn Hoa Hồng thu thập

Trong phần này, Huấn Hoa Hồng thảo luận về các loại thông tin khác nhau mà Huấn Hoa Hồng có thể thu thập về bạn và quy trình thu thập đi kèm với nó.

1. Từ khách truy cập chưa đăng ký

Bạn phải đăng ký để truy cập tất cả các dịch vụ. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập vào một số khu vực hạn chế nhất định mà không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân và nhận dạng nào. Thông tin Huấn Hoa Hồng nhận được ở đây không được truy ngược lại cho một cá nhân và không được sử dụng riêng để nhận dạng bất kỳ ai.

2. Từ khách truy cập đã đăng ký

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng như tên, địa chỉ email, mã zip và thông tin chuyên môn khác. Bạn cũng sẽ có lựa chọn liên quan đến các bản tin và thông tin khác mà bạn có thể muốn nhận. Nếu bạn được yêu cầu cung cấp thêm thông tin để có thêm quyền truy cập hoặc nếu Huấn Hoa Hồng muốn sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân về bạn, Huấn Hoa Hồng tuân thủ Chính sách bảo mật nghiêm ngặt. Huấn Hoa Hồng có trách nhiệm giải thích cách Huấn Hoa Hồng dự định sử dụng nó và Huấn Hoa Hồng sẽ cần có sự đồng ý của bạn.

3. Từ các nguồn bên ngoài

Huấn Hoa Hồng có quyền thu thập thông tin bổ sung về người dùng đã đăng ký từ các nguồn của bên thứ ba để hỗ trợ thêm cho Huấn Hoa Hồng trong các dịch vụ của mình. Huấn Hoa Hồng sẽ sử dụng thông tin đó để xác minh và cập nhật thông tin đăng ký và xác nhận trạng thái cấp phép.

Thông tin khác

 • Bình luận: Khi bạn gửi bình luận của mình, Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *. Thông tin được đăng được coi là thông tin công khai và có thể được Huấn Hoa Hồng và các bên thứ ba sử dụng.
 • Biểu mẫu và Email bổ sung: Huấn Hoa Hồng cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin nếu bạn muốn có được các dịch vụ bổ sung hoặc giải quyết các vấn đề liên quan khác.
 • Nghiên cứu thị trường: Là người dùng đã đăng ký, bạn có thể được mời tham gia vào cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường được tài trợ hoặc không được tài trợ thông qua thư mời qua email, cửa sổ bật lên tại chỗ hoặc các phương tiện khác. Cuộc khảo sát có thể được thực hiện bởi một trong các công ty của Huấn Hoa Hồng hoặc cơ sở nghiên cứu thị trường của bên thứ ba. Nếu bạn chọn tham gia, hãy trả lời các câu hỏi khảo sát. Sau đó, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin nhận dạng cá nhân.
 • Sử dụng nội dung: Nội dung được xuất bản bởi trang web của Huấn Hoa Hồng không thể được sửa đổi hoặc xóa bởi người đọc hoặc người dùng. Tuy nhiên, Huấn Hoa Hồng hoan nghênh đề xuất của bạn về bất kỳ thay đổi nào qua thư hoặc nhận xét bên dưới bất kỳ bài viết nào. Hãy gửi phản hồi của bạn qua địa chỉ email của Huấn Hoa Hồng sau đây: huanhoahong.info@gmail.com.
 • Google Analytics: Hiện tại Huấn Hoa Hồng đang sử dụng Google Analytics để phân tích đối tượng của trang web và cải thiện nội dung của Huấn Hoa Hồng. Không có thông tin cá nhân được thu thập từ Google Analytics. Để biết thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư liên quan đến Google Analytics, vui lòng truy cập tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=vi

Sử dụng cookie và đèn hiệu web

Huấn Hoa Hồng thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân thông qua cookie. Đây chỉ là một tệp dữ liệu nhỏ mà trình duyệt của bạn cho phép Huấn Hoa Hồng đặt trên ổ cứng của bạn để Huấn Hoa Hồng có thể liên kết bạn với thiết bị bạn có.

Huấn Hoa Hồng chỉ định cookie cho:

 • Theo dõi việc sử dụng trên các Trang web và Dịch vụ Chuyên nghiệp
 • Giúp Huấn Hoa Hồng tự động tạo quảng cáo và nội dung cho người dùng
 • Đánh giá các trang web và dịch vụ chuyên nghiệp mà bạn truy cập

Nếu bạn đã đăng ký, Huấn Hoa Hồng có thể quyết định liên kết thông tin đăng ký của bạn với cookie của Huấn Hoa Hồng. Bước này cho phép Huấn Hoa Hồng cung cấp nội dung tùy chỉnh hơn, bao gồm quảng cáo và tăng cường cá nhân hóa và chức năng của các dịch vụ.

Như đã nêu dưới đây, khi bạn tải xuống và cài đặt bất kỳ ứng dụng di động nào của Huấn Hoa Hồng vào thiết bị của bạn, Huấn Hoa Hồng sẽ chỉ định một số ngẫu nhiên cho cài đặt của bạn. Điều này tương tự như một cookie.

Hầu hết các phần mềm trình duyệt có thể được thiết lập để từ chối tất cả các cookie. Nếu trình duyệt của bạn được đặt thành từ chối, các trang web được bật cookie sẽ không nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của Huấn Hoa Hồng. Điều quan trọng cần lưu ý là một số chức năng trang web có thể bị mất.

Tham khảo phần trợ giúp của trình duyệt của bạn để truy cập các tùy chọn.

Huấn Hoa Hồng có thể sử dụng đèn hiệu web và cookie để phục vụ bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu khi bạn truy cập các trang web khác do Huấn Hoa Hồng sở hữu và điều hành. Huấn Hoa Hồng cũng có thể sử dụng đèn hiệu web để theo dõi email. Đèn hiệu web là các tệp hình ảnh đồ họa nhỏ, được nhúng trong trang web thông báo cho máy chủ gia đình (có thể thuộc về trang web lưu trữ, nhà quảng cáo mạng hoặc một số bên thứ ba khác) trên cơ sở không thể nhận dạng cá nhân. Điều này cũng có thể dẫn đến một cookie.

Hợp đồng của Huấn Hoa Hồng với các bên thứ ba có đèn hiệu web có thể được đặt trên các trang web của Huấn Hoa Hồng để hỗ trợ Huấn Hoa Hồng nhắm mục tiêu quảng cáo không được sở hữu và điều hành bởi những người ở phía Huấn Hoa Hồng. Các đèn hiệu web này đặt cookie để cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân về bạn. Các bên thứ ba đã đồng ý không sử dụng thông tin cá nhân hoặc thông tin cá nhân. Một lần nữa, nếu trình duyệt của bạn được đặt để từ chối cookie, thông tin không thể nhận dạng cá nhân này sẽ không được gửi.

Với việc bán quảng cáo, Huấn Hoa Hồng có thể cho phép bên thứ ba đặt cookie trên trình duyệt của bạn để cho phép các nhà quảng cáo nhận ra trình duyệt của bạn trên cơ sở không thể nhận dạng cá nhân. Một lần nữa, các thủ tục tương tự áp dụng.

Huấn Hoa Hồng không kiểm soát việc sử dụng cookie hoặc đèn hiệu web của bên thứ ba hoặc cách họ quản lý thông tin không thể nhận dạng cá nhân. Tuy nhiên, Huấn Hoa Hồng yêu cầu các nhà tài trợ, nhà quảng cáo và Máy chủ quảng cáo. Họ đã được ủy quyền để thu thập thông tin cookie hoặc đèn hiệu web thông qua các dịch vụ. Họ đã đồng ý không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Hơn nữa, họ cũng đã đồng ý không liên kết bất kỳ cookie hoặc đèn hiệu web phi cá nhân nào.

Một số Máy chủ quảng cáo và các công ty bên thứ ba cho phép bạn ngăn họ thu thập dữ liệu hoặc phục vụ quảng cáo thông qua việc sử dụng cookie của họ. Bạn có thể chọn cho nó. Bạn cũng có thể làm điều này cho Cookies cho một số Máy chủ quảng cáo và các công ty phân tích bằng cách truy cập trang web từ chối cổng vào Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng . Trụ sở chính của trang này cũng sẽ cho phép bạn xem lại các chính sách quyền riêng tư.

Quyền riêng tư của trẻ em

Huấn Hoa Hồng cam kết bảo vệ trẻ em. Trang web và Dịch vụ Chuyên nghiệp chỉ dành cho người lớn trên 18 tuổi.

Thông tin sử dụng và công bố thông tin

Thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu hoặc ủy quyền. Thông tin do bạn cung cấp (id email, địa chỉ email và nội dung email) sẽ không được chia sẻ. Điều này được thực hiện để bảo vệ danh tính của bạn.

Dữ liệu của bạn sẽ được ghi lại và lưu trên cơ sở dữ liệu của Huấn Hoa Hồng và nó sẽ được Huấn Hoa Hồng sử dụng hoặc Huấn Hoa Hồng cũng có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba.

Bạn có thể tự do đọc bài viết của Huấn Hoa Hồng, nhưng bạn không thể sử dụng lại nội dung của Huấn Hoa Hồng trong mọi trường hợp. Nội dung được xuất bản bởi trang web của Huấn Hoa Hồng không thể được sửa đổi hoặc xóa bởi người đọc hoặc người dùng. Tuy nhiên, Huấn Hoa Hồng hoan nghênh đề xuất của bạn về bất kỳ thay đổi nào qua thư hoặc nhận xét bên dưới bất kỳ bài viết nào.

Dữ liệu tổng hợp

Huấn Hoa Hồng tạo dữ liệu tổng hợp về người dùng để phát triển và cải tiến sản phẩm và phân tích thị trường. Huấn Hoa Hồng có thể cung cấp thông tin về người dùng dưới dạng tổng hợp cho bên thứ ba. Thông tin được thực hiện một cách chuyên nghiệp, trong tâm trí của bạn mọi lúc. Chẳng hạn, Huấn Hoa Hồng có thể cho khách hàng biết tỷ lệ người dùng đã đăng ký của trang web cư trú ở một khu vực địa lý cụ thể hoặc chuyên về một khu vực lâm sàng cụ thể, hoặc bao nhiêu phần trăm người tham gia khảo sát nghiên cứu thị trường đã chọn một câu trả lời cụ thể cho câu hỏi khảo sát.

Khi thông tin tổng hợp được cung cấp cho bên thứ ba, nó được gộp chung với các hồ sơ cá nhân khác. Chúng bị tước bỏ mọi dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Bất kỳ bên thứ ba nào nhận được thông tin tổng hợp phải đồng ý với quy trình này.

Tiếp thị và quảng cáo

Huấn Hoa Hồng có thể nhắm mục tiêu quảng cáo và tiếp thị dựa trên thông tin bạn cung cấp khi đăng ký. Chẳng hạn, một người dùng mà Huấn Hoa Hồng biết là bác sĩ tim mạch có thể được phục vụ các quảng cáo liên quan đến tim mạch trên cả trang web của Huấn Hoa Hồng và các trang web của bên thứ ba. Huấn Hoa Hồng phục vụ những quảng cáo này bằng việc sử dụng cookie và đèn hiệu web. Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng có thể nhắm mục tiêu theo địa lý quảng cáo đến người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký dựa trên địa chỉ IP.

Huấn Hoa Hồng cũng có thể cá nhân hóa các dịch vụ và quảng cáo mà người dùng đã đăng ký nhìn thấy dựa trên sở thích cá nhân.

Các bên thứ ba

Huấn Hoa Hồng cũng có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba như được mô tả dưới đây.

 • Các công ty khác: Khi bạn tương tác với một trong những công ty này, chính sách bảo mật chuyên biệt có thể được áp dụng và sẽ được trình bày cho bạn tại thời điểm đó.
 • Các công ty và những người làm việc cho Huấn Hoa Hồng: Nếu bạn là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, Huấn Hoa Hồng có thể yêu cầu bên thứ ba xác thực tình trạng cấp phép của bạn và các thông tin liên quan khác. Huấn Hoa Hồng yêu cầu tất cả các công ty tuân thủ các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Điều này được thực hiện để bảo vệ danh tính của bạn và để hạn chế quyền truy cập của họ.
 • Nghiên cứu thị trường: Thỉnh thoảng, Huấn Hoa Hồng có thể mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường được tài trợ hoặc không được tài trợ như được mô tả ở trên. Nếu bạn chọn tham gia vào một cuộc khảo sát do một công ty nghiên cứu thị trường bên thứ ba quản lý, công ty này có thể xác định bạn. Tuy nhiên, Huấn Hoa Hồng yêu cầu các công ty này phê duyệt các chính sách bảo vệ bạn.
 • Yêu cầu pháp lý: Huấn Hoa Hồng chỉ tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi (1) phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý hợp lệ như luật pháp, quy định, lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; hoặc (2) khi hợp lý để đối phó với mối đe dọa. Trong trường hợp điều không may xảy ra, Huấn Hoa Hồng sẽ cố gắng thông báo cho bạn trừ khi làm như vậy sẽ vi phạm luật pháp, lệnh của tòa án hoặc chỉ thị của chính phủ.
 • Sự đồng ý: Huấn Hoa Hồng luôn nhận được sự đồng ý của bạn, đặc biệt là trong việc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho bên thứ ba.
 • Google Analytics: Hiện tại Huấn Hoa Hồng đang sử dụng Google Analytics để phân tích đối tượng của trang web và cải thiện nội dung của Huấn Hoa Hồng. Không có thông tin cá nhân được thu thập từ Google Analytics. Để biết thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư liên quan đến Google Analytics, vui lòng truy cập tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=vi

Nếu Huấn Hoa Hồng phát hiện ra rằng bên thứ ba vô tình tiết lộ thông tin cá nhân về bất kỳ người dùng nào của Huấn Hoa Hồng, Huấn Hoa Hồng sẽ có hành động ngay lập tức vì sự an toàn và phòng ngừa của bạn.

Bảo mật thông tin

Tôn trọng các yêu cầu pháp lý: Huấn Hoa Hồng tuân thủ và tôn trọng các yêu cầu pháp lý, bao gồm cả những yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư thông tin y tế và cá nhân.

Chính sách chung

Huấn Hoa Hồng đã thực hiện các chính sách công nghệ và bảo mật, quy tắc và các biện pháp khác để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Điều này là để đảm bảo và tôn trọng tính bảo mật của bạn. Huấn Hoa Hồng sử dụng các phương pháp bảo mật để xác định danh tính của người dùng đã đăng ký, để có thể thực thi các quyền và hạn chế phù hợp. Xác minh đáng tin cậy danh tính người dùng được gọi là xác thực. Huấn Hoa Hồng sử dụng cả mật khẩu và tên người dùng cho việc này. Người dùng chủ yếu chịu trách nhiệm duy trì mật khẩu.

Nhân viên

Nhân viên được yêu cầu giữ kín thông tin của bạn. Chỉ có nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập thông tin y tế. Mọi người đều có nghĩa vụ tuân thủ điều này để tránh chấm dứt và hành động pháp lý.

Truy cập thông tin và lựa chọn

Huấn Hoa Hồng có được và thông tin chính xác về bạn. Đối với các lỗi, bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ cá nhân của bạn bất cứ lúc nào. Yêu cầu xóa hồ sơ của bạn có thể dẫn đến việc bạn xóa, nhưng Huấn Hoa Hồng có thể giữ một số thông tin nhân khẩu học cho mục đích cải tiến sản phẩm. Bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng và yêu cầu những thay đổi bạn thấy cần thiết.

Câu hỏi hoặc mối quan tâm riêng tư

Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc về quyền riêng tư về trang web hoặc dịch vụ của Huấn Hoa Hồng, vui lòng sử dụng biểu mẫu Liên hệ với Huấn Hoa Hồng.

Bản quyền © 2019 http://huanhoahong.info – Đánh giá của bạn, Bảo lưu mọi quyền. Đánh giá của bạn là dành cho mục đích thông tin và không nên được xem là lời khuyên y tế, chẩn đoán hoặc khuyến nghị điều trị.

Huấn Hoa Hồng
Logo
Shopping cart